webkwestie - webquest

Raethuijs der stadt

Beoordeling

Hieronder zie je een tabel waar precies in te lezen staat waar jouw leerkracht op gaat letten.

Kijk vooral goed bij welke onderdelen je de meeste punten kunt verdienen.

Zorg dat je daar de meeste aandacht aan besteed.


Kan beter

Voldoende

Goed

Schilderij in je document

Het is je niet gelukt of je bent het vergeten.

0 punten

Het is een onduidelijke kopie.

Er zijn stukken af gevallen, doordat het te breed is voor je document.

5 punten

Het schilderij is prima naar je document gekopieerd.

10 punten

Beschrijving

Je geeft te veel je mening over het schilderij, terwijl je alleen moet beschrijven wat je ziet.

Ook ben je een aantal onderdelen vergeten te beschrijven.

0 - 5 punten

Je hebt geprobeerd het schilderij te beschrijven zonder je eigen mening te geven. Je hebt echter een paar belangrijke onderdelen vergeten te beschrijven.

6 - 10 punten

Je hebt op een zakelijke, duidelijk manier het hele schilderij beschreven. Je geeft nergens je mening of mooi of niet mooi.

11 - 15 punten

Diepte in het schilderij

 1. Je beschrijving over de diepte in dit schilderij is niet duidelijk.

 2. Je had moeten proberen om stukjes van het schilderij te beschrijven waarin je heel goed kunt zien hoe daar de diepte is ontstaan.

 3. Als je op internet had gekeken, dan had je zeker geweten waar je op had moeten letten.

 0 - 10 punten

 1. Je hebt redelijk goed beschreven hoe de diepte in dit schilderij ontstaat. De beschrijving is echter niet helemaal compleet.

 2. Je kunt merken dat je goed gekeken hebt naar de diepte op dit schilderij, maar als je ook op internet had gezocht, dan zou het nog wat beter zijn.

 3. Je hebt één manier beschreven hoe de schilder diepte in het schilderij heeft gekregen.

10 - 15 punten

 1. Je kunt ook merken dat je hierover informatie hebt opgezocht.

 2. Je hebt heel goed gekeken en beschreven hoe de diepte in dit schilderij is ontstaan.

 3. Je hebt op twee manieren beschreven hoe de diepte in dit schilderij is ontstaan.

15 - 20 punten

Uitwerking van de 8 details

 Je hebt minder dan 4 details goed beschreven.

0 - 10 punten

Je hebt 4 tot 6 details goed beschreven.

11 - 20 punten

Je hebt alle zeven of zelfs alle acht details prima beschreven en waar nodig verklaard.

21 - 30 punten

Je eigen mening over het schilderij.

Je hebt wel heel erg kort beschreven wat jij van het schilderij.

0 - 5 punten

Je hebt geprobeerd je mening over het schilderij te geven. Het is niet helemaal duidelijk waarom jij het nou mooi of lelijk vindt of wat jij vindt of de schilder een goed schilderij heeft gemaakt. 

6 - 9 punten

Je hebt prima verwoord wat jij van het schilderij vindt.

10 - 15 punten

Tentoonstelling

 1. Je hebt 1 afbeelding van dit gebouw gevonden.

 2. Je hebt een onduidelijke beschrijving gegeven over Nederland in de 17e eeuw.

 3. Je voorbeelden van mannen- en vrouwenmode zijn niet allemaal even duidelijk gevonden en de beschrijving had ook beter gekund.

0 - 5 punten

 1. Je hebt 2 afbeeldingen van dit gebouw gevonden.

 2. Je hebt een beschrijving gegeven over Nederland in de 17e eeuw, maar het is niet overzichtelijk.

 3. Je hebt goede voorbeelden van mannen- en vrouwenmode gevonden, maar de beschrijving had beter gekund.

6 - 9 punten

 1. Je hebt 3 of meer afbeeldingen van dit gebouw gevonden.

 2. Je hebt een korte duidelijke beschrijving gegeven over Nederland in de 17e eeuw.

 3. Je hebt goede voorbeelden van mannen- en vrouwenmode gevonden en beschreven.

10 punten