webkwestie - webquest

Raethuijs der stadt

Reathuijs der Stadt


Klik op de afbeelding om te vergroten.

Afbeelding van: https://www.rijksmuseum.nl

Inleiding

"Dit is het oude Reathuijs der Stadt Amsterdam, welck afbrande in 't jaer 1651 den 7 julij, in 3 uren tyts sonder meer - Pieter Saenredam, Heeft dit eerst naer 't Leeven Geteeckent met al sijn Coleuren int Jaer 1641. En dit geschildert. Int jaer 1657."

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Dit is de tekst die op dit schilderij staat. Je ziet het bijna niet.

Het staat op de rand onder de bogen van het voorste gebouw en op de rand van de luifels van de gebouwen er rechts naast.

Nu zouden we het ongeveer als volgt opschrijven:

Dit is het oude stadhuis van Amsterdam. Op 7 juli 1651 brandde het binnen drie uur af.

Pieter Saenredam

Afbeelding van: Pieter Jansz. Saenredam [Public domain]

De schilder / tekenaar Pieter Saenredam heeft in 1641 eerst tekeningen van het gebouw gemaakt. In 1657 heeft hij er uiteindelijk een schilderij van gemaakt.

In 1658 kocht de stad Amsterdam dit schilderij van de schilder Pieter Saenredam. Pieter had wel een klein foutje gemaakt. Het stadhuis was niet afgebrand in 1651 maar een jaar later in 1652.

Dit stadhuis in Amsterdam staat er al lang niet meer. Daar is een ander gebouw voor in de plaats gekomen.